Behandling

Jeg tilbyder specialiseret behandling til unge (over 18 år) og voksne, som bl.a. er ramt af en angstlidelse, stresstilstand eller har været udsat for traumer.

Jeg har mange års erfaring fra voksenpsykiatrien, hvor jeg især har opnået specialviden og en solid erfaring med udredning af og behandling for:

 • Angstlidelser.
 • Stresstilstande; herunder belastninger, krisereaktioner, udbrændthed og PTSD.
 • Forebyggelse af tilbagefald af f.eks. stress, angst og depression.
 • Problemer i dine relationer til andre.
 • Voksne med Asperger syndrom: Udredning, psykoedukation og behandling.
 • Udredning for kognitivt funktionsniveau.

Jeg har også erfaring i at arbejde med voksne med bl.a.

 • Eksistentielle kriser.
 • Selvværdsproblematikker.
 • Depression.
 • Problemer i arbejdslivet.
 • Søvnproblemer.

Jeg arbejder ikke med:

 • Akut selvmordstruede (Venligst se denne side om, hvor du evt. kan søge hjæp).
 • Omfattende stof- og alkoholmisbrug
 • Psykotiske tilstande
 • Ved aktuel diagnose med personlighedsforstyrrelse, – undtagen ængstelig / evasiv personlighedsstruktur.

Spørg endelig hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig.

Psykologisk udredning / screening (Foretages ikke restan af året 2020)

Kognitivt funktionsniveau og ressourceprofil

Jeg tilbyder udredning af begavelsesniveau samt arbejdsevne. Herunder en ressourceprofil samt evt. forslag til støttebehov.

Screening for Asperger Syndrom hos voksne (over 18 år)

Pris bestemmes på baggrund af kompleksitet, men en basisudredning / screening koster 7.600 kr og består af:

 • Gennemlæsning af evt. sagsakter
 • Anamneseoptagelse med forældre eller pårørende (1.5 timer)
 • Klinisk samtale med klient (1 time)
 • Gennemgang af spørgeskema og interview (2-3 timer)
 • Tilbagemelding til klient og evt. pårørende (1 time)
 • Kort rapport med beskrivelse af screeningens indhold og resultater 2-3 timer.

Den korte rapport kan bruges til at tage med til egen læge og evt. psykiater, hvorefter psykiateren kan stille diagnosen. Dette selvfølgelig kun hvis man har brug for, at der stilles en diagnosen. Andre har “bare” brug for at få vished, så man kan begynde at indrette sig efter de ressourcer man har og begrænsninger som følger med.

Hvis ikke du har behov for det store “batteri” med henblik på diagnosticering, så kan der også aftales et kort samtaleforløb, hvor vi kan spore os ind på, om det er den retning dine vanskeligheder peger.

Hvis du er i tvivl om, hvad dit behov er, så er du velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende drøftelse heraf.

Vil du vide mere om behandling og psykologisk udredning?

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende for yderligere information på tlf.60 46 90 44 eller email:rikkehoejberg@outlook.dk

Læs evt. dette indlæg på bloggen hvis du ønsker indblik i, hvordan første samtale forløber samt få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder.

Hvis du ønsker en beskrivelse af, hvordan en udredning for Asperger Syndrom foregår, har jeg skrevet dette korte indlæg. Ellers er du velkommen til at kontakte mig.