Behandling

Jeg tilbyder specialiseret behandling til unge og voksne, som bl.a. er ramt af en angstlidelse, stresstilstand eller har været udsat for traumer.

Jeg har mange års erfaring fra voksenpsykiatrien, hvor jeg især har opnået specialviden og en solid erfaring med udredning af og behandling for:

 • Angstlidelser.
 • Stresstilstande; herunder belastninger, krisereaktioner, udbrændthed og PTSD.
 • Forebyggelse af tilbagefald af f.eks. stress, angst og depression.
 • Problemer i dine relationer til andre.
 • Voksne med Asperger syndrom: Udredning, psykoedukation og behandling.
 • Udredning for kognitivt funktionsniveau.

Mine kerneområder er ovenstående, men jeg har også erfaring i at arbejde med voksne med bl.a.

 • Eksistentielle kriser.
 • Selvværdsproblematikker.
 • Depression.
 • Problemer i arbejdslivet.
 • Søvnproblemer.

Jeg arbejder ikke med:

 • Akut selvmordstruede (Venligst se denne side om, hvor du evt. kan søge hjæp).
 • Omfattende stof- og alkoholmisbrug
 • Psykotiske tilstande

Spørg endelig hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig.

Psykologisk udredning

Kognitivt funktionsniveau og ressourceprofil

Jeg tilbyder udredning af kognitivt funktionsniveau samt arbejdsevne. Herunder en ressourceprofil samt evt. forslag til støttebehov.

Udredning for Asperger Syndrom hos voksne (over 18 år)

Jeg tilbyder 3 forskellige udredningspakker:

 • Pakke 1. En psykologisk udredning og vurdering.
 • Pakke 2. En psykologisk udredning og vurdering + grundig beskrevet rapport.
 • Pakke 3. En psykologisk udredning og vurdering + grundig beskrevet rapport + evt. diagnose (din sag drøftes med psykiater. Hvis der er grundlag for en diagnose stilles den).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit behov er, så er du velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende drøftelse heraf.

Vil du vide mere om behandling og psykologisk udredning?

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende for yderligere information på tlf.60 46 90 44 eller email:rikkehoejberg@outlook.dk

Læs evt. dette indlæg på bloggen hvis du ønsker indblik i, hvordan første samtale forløber samt få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder.

Hvis du ønsker en beskrivelse af, hvordan en udredning for Asperger Syndrom foregår, har jeg skrevet dette korte indlæg. Ellers er du velkommen til at kontakte mig.