Behandling

Jeg har 12 års psykologerfaring med at behandle en bred vifte af problemområder og udfordringer , som du kan trække på. Jeg har mange års erfaring fra voksenpsykiatrien, hvor jeg især har opnået specialviden og en solid erfaring med udredning af og behandling for:

  Med henvisning fra lægen, kan du henvises på:

  1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  2. Trafik- og ulykkesofre
  3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
  7. Personer, der har forsøgt selvmord
  8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
  9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
  11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år 

  Jeg arbejder ikke med:

  • Børn
  • Akut selvmordstruede (Venligst se denne side om, hvor du evt. kan søge hjæp).
  • Omfattende stof- og alkoholmisbrug
  • Psykotiske tilstande
  • Ved aktuel diagnose med personlighedsforstyrrelse, – undtagen ængstelig / evasiv personlighedsstruktur.

  Spørg endelig hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig.