Hjælp til selvmordstruede, pårørende og efterladte

Hvis du er akut selvmordstruet

Jeg tager ikke imod nye klienter, som er akut selvmordstuet (dvs. har udførlige planer om udførelse af et selvmord). Grunden til dette er, at du har brug for en hjælp, som jeg ikke kan tilbyde dig i akutfasen. Efter du ikke er akut selvmordstruet, står jeg selvfølgelig gerne til rådighed for at hjælpe dig videre frem i livet, herunder at forebygge tilbagefald. Såfremt du har selvmordstanker men ikke direkte planer om udførelse heraf, kan jeg også tilbyde dig min hjælp.

Hvis du har rigtig ondt i livet lige nu og har svært ved at se anden udvej end en afslutning, så opfordre jeg dig til at søge hjælp, da der er hjælp at få og der er håb for, at du får det bedre og kan komme på fode igen, – også selv om du ikke selv tror på det lige nu.

 

Hvis du (eller din pårørende) har akut brug for hjælp.

Alarmcentralen – 112
Livslinien – 70 20 12 01 (åben kl 11-03) eller til akutpsykiatrien:

Den regionale akutpsykiatri kan kontaktes døgnet rundt
Region Syddanmark
Psykiatrisk Skadestue Esbjerg 79 18 29 62
Psykiatrisk Skadestue Kolding 76 36 25 33
Psykiatrisk Skadestue Odense 65 41 41 57 og 65 41 41 58
Psykiatrisk Skadestue Augustenborg 73 47 23 00

Du (eller en ven / pårørende) kan henvende dig på alle psykiatriske skadestuer uanset bopæl. Såfremt der skal foregå behandling eller videre undersøgelser, vil der blive henvist til de psykiatriske afdelinger, der hører til din bopæl. For de fleste skadestuer gælder det, at man skal kontakte egen læge eller vagtlægen for at få anvist den nærmeste psykiatriske skadestue.

Lægevagt i regionerne:
Region Nordjylland 70 15 03 00
Region Midtjylland 70 11 31 31
Region Syddanmark 70 11 07 07 (På Ærø skal der ringes til 63 52 30 90)
Region Sjælland 70 15 07 00
Region Hovedstaden: 1813

Der er ofte flere årsager til tanker om selvmord og selvmordsforsøg.
Selvmordstanker og forsøg på selvmord opstår ofte, når den ramte har været belastet i en periode. Men de kan også opstå pludseligt. Tanker om selvmord holder som regel op igen. Selvmordsforsøg handler ikke altid om et ønske om at dø. Det kan være en måde at slippe ud af en svær situation. Det kan også være en måde at råbe om hjælp på.

Gennem Livlinien kan du få mere at vide om tanker om selvmord og selvmordsforsøg:

Livsliniens telefonrådgivning: 70 201 201 alle dage fra kl. 11-04

Livslinien chatrådgivning: mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 13-17

Livsliniens netrådgivning: Kan tilgås via Livsliniens hjemmeside eller www.skrivdet.dk på alle tidspunkter af døgnet.

Dette link til selvmordsforskning giver vejledning til Krisehjælp til selvmordstruede.

Hjemmesider

Herunder er links til hjemmesider, hvor du kan søge viden om tanker om selvmord, selvmordsforsøg, forebyggelse og rådgivning

Psykiatri Fondens formål er at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme og problemer ved at udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, forebyggelse og behandling, samt skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom.

Forskergruppen Ældre & Selvmord er et åbent forum, hvor alle med faglig interesse for ældre og selvmord er velkommen til at deltage.

Headspace
For børn og unge mellem 12 og 25 år er headspace er et sted, hvor du kan tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Du kan ringe, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste center og få en samtale.
Læs mere

Forebyg selvmord er et forum rettet mest for mænd

Pårørende og efterladte

Landsforeningen for efterladte efter selvmord har lokalgrupper flere steder i landet, cafémøder og temamøder for efterladte.

NEFOS er et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger enten som pårørende eller nærtstående til personer, der har forsøgt selvmord, eller som efterladt efter selvmord. Grupper på Fyn og i Nordjylland.