Etiske principper, psykologloven og persondata

 
Etiske principper og psykologloven

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven

  • Jeg har bl.a. tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver samtykke hertil.
  • Tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold at du er klient her.
  • Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
  • Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
 
Håndtering af persondata

Med EU’s nye persondatalov (GDPR) bliver der stillet nye krav til, hvordan virksomheder mv. beskytter dine persondata. Her er oplysninger om, hvordan jeg behandler dine persondata:

  • Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om f.eks. dit helbred og dine sociale forhold. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
  • Det kun er mig, der har adgang til  journalen.
  • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere. Herunder forsikringsselvskab, hvis de helt eller delvist betaler dine samtaler.
  • Din journal bliver opbevaret online hos godkendt udbyder og i et aflåst arkivskab. Eventuelle videooptagelser opbevares på krypterede harddiske.
  • Journalen skal gemmes i 5 år og bliver derefter slettet.

Du har ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til at kommentere journalen. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så lad mig det vide, så prøver vi at finder en løsning. Hvis du som klient vil klage over journalføringen, så skal dette ske til Psykolognævnet (www.psykolognaevnet.dk) vedr. indholdet eller til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) vedr. opbevaringen.