Ofte stillede spørgsmål

At tage beslutningen om at søge hjælp kan tage tid, men det er en god investering i dig selv og dit liv. Her kan du få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om psykologhjælp

u

Hvornår kan en psykolog hjælpe?

En psykolog kan hjælpe, når du er i krise eller har et problem, som du ikke selv kan løse og / eller hvor du har brug for flere perspektiver og andre handlemuligheder.

Det kan også være, at du er ramt af angst, depression og stress eller en fysisk sygdom, som du har svært ved at håndtere. Måske du har mistet en, som du har kær.

Nogen ser en psykolog, når de har problemer i deres forhold til ægtefælle, kolleger venner, børn m.m.

Andre ser en psykolog som en del af personlig udvikling for at blive mere skarp på, hvordan de kan opfylde deres potentiale i livet.

Udover samtalebehandling hjælper jeg også folk, som har mistanke om, at de har Asperger syndrom. Jeg tilbyder udredning herfor og tilbyder forløb, hvor du får mere viden om, hvad det vil sige at have Asperger syndrom. Bl.a. hvordan du kan passe på dig selv, så du ikke så ofte rammes af angst, depression, stress og andet.

For at opsummere så kan en psykolog ofte hjælpe, når du har ondt i livet og / eller søger udviklingsveje til at leve livet mere tilfredsstillende.

u

Hvad er psykoterapi?

Terapi, eller psykoterapi, er en process der opstår gennem jævnlige møder med en uddannet og legitimeret professionel for at hjælpe dig med at genkende og ændre gamle mønstre. Det kan f.eks. være selvsabotering, – herunder adfærd, tanker og mønstre, der bringer dig smerte og bremser dig i din udvikling og holder dig tilbage fra at leve det liv, som du gerne vil leve.

u

Hvordan arbejder du som terapeut?

Som din terapeut arbejder jeg på at etablere et trygt og roligt miljø, hvor vi kan mødes og med medfølelse undersøge, forstå og transformere mønstre som handlemåder og tanker, som holder dig tilbage fra at udleve dit potentiale og forebygge at du opbygger flere fortrydelser. Min terapeutiske stil er varm og udfordrende, direkte og engageret, favnende og tålmodig.

Metodemæssigt arbejder jeg primært med ISTDP, som du kan læse mere om på bloggen her.

u

Får min chef noget af vide om, hvad vi taler om?

Nej! Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven. Dette inkluderer blandt andet tavshedspligt.

u

Har du ekspertise i at arbejde med vanskeligheder som mine?

Som psykolog er jeg uddannet til at arbejde med en bred vifte af psykologiske problemstillinger.

Gennem mine seneste ansættelser har jeg opnået specialviden om angstlidelser, stresstilstande, traumer og asperger syndrom.

Generelt har jeg bred erfaring, da jeg har arbejdet indenfor forskellige områder igennem årene. Jeg kan derfor tilbyde hjælp til en bred vifte af psykologiske problemstillinger.

Hvis du ønsker mere viden om, hvorvidt jeg er et godt match for dig, så kontakt mig til en uforpligtende drøftelse heraf..

u

Er terapi noget for mig?

Hvis du kan svare bekræftende / genkende nogle at nedenstående udsagn, er det meget sandsynligt, at terapi er noget for dig.

Jeg er bekymret for en adfærd, jeg gør, eller en følelse som jeg har.

Denne adfærd eller følelse er blevet tiltagende værre over de sidste par uger.

Jeg har prøvet at stoppe eller reducere adfærden eller følelsen på egen hånd uden held.

Jeg har sværere ved at håndtere almindelige dagligdags problemer eller ekstra stress. 

Jeg har svært ved at koncentrere mig på arbejde eller i skolen.

Jeg har talt med min læge eller en sundhedsperson om dét, som går mig på.

Jeg har været i terapi før og det har hjulpet mig.

u

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

Jeg er uddannet til at skabe mig et overblik over dine udfordringer samt finde den bedste udviklingsvej for dig. Dette sker igennem de spørgsmål, jeg stiller dig og den information, som du giver mig.

Til modsætning til en nær ven, så er jeg en udenforstående person i dit liv. Når du kommer ved mig, så kommer du som et ubeskrevet blad. Du bliver mødt af et menneske, hvis job det er at møde dig med en positiv anerkendende tilgang samt være vidne til dine kampe og støtte dig i din udviklingsproces frem mod at integrere og rumme dine livsomstændigheder.

Jeg har ikke samme følelsesmæssige involvering, som en nær ven, hvilket betyder, at du  ikke behøver at forholde dig til, hvad jeg kan ’tåle’ at høre, hvis du fortæller om noget, der er smertefuldt for dig.

u

Hvor mange gange skal jeg gå ved en psykolog for at få det bedre

De fleste oplever at få en bedring allerede indenfor de første 1-3 samtaler, men det er heller ikke udsædvanligt, at du i starten kan opleve en kort forværring, inden du får det bedre, da det er hårdt at arbejde med sig selv.

Hvor lang tid behandlingen tager er meget individuelt. Nogen har et afgrænset problem, som kan afhjælpes med et par samtaler. Andre har behov for længere tid. Det kommer også an på, hvad dit mål og ønske med behandlingen er, samt hvor motiveret du er for behandling. Ved den første samtale vil vi sammen skabe et overblik over problemets omfang og afstemme forventninger. Derudover evaluerer jeg løbende behandlingen for at sikre mig, at behandlingen er så målrettet som muligt.

u

Hvad er grunde til at folk gerne vil arbejde med dig?

Jeg vil sige, at næsten alle mine klienter begynder at arbejde med mig, fordi de har et behov for forandring henimod noget bedre for dem selv. Det kan være et ønske om tættere relationer, kærlighed, give slip, en større fornemmelse for frihed og glæde i livet – men de ved ofte ikke helt, hvordan de opnår dette.

Derudover hører jeg ofte, at folk blive ved med at arbejde med mig, fordi jeg er varm og engageret og skaber et trygt rum til udforskning og udvikling.

u

Hvis jeg går i terapi, må der være noget galt med mig; Jeg skal kunne klare dette / finde ud af det selv, ikke?

At tage beslutningen om at søge psykologhjælp er ikke et tegn på svaghed; det er derimod at passe på dig selv. Lige som du ville gøre, når du opsøger din læge med lungebetændelse, en brækket arm eller for at blive vaccineret. Det er en medfølende og klog handling at søge støtte fra en professionel, når der er en udfordring, som du behøver hjælp til. 

u

Er hvad jeg deler med dig fortroligt?

Absolut! Det, du deler med mig i vores sessioner er fortroligt. Lovgivningsmæssigt er der kun to undtagelser fra denne regel.

1) Hvis du er til fare for dig selv eller andre.

2) Ved mistænke om at et barn er i fare, så har jeg, som alle andre, oplysningspligt.

Hvis der er noget, som du er i tvivl om, så spørg mig endelig.

u

Terapi er en ekstra omkostning. Er det dét værd?

Terapi er en finansiel forpligtelse. Det er en investering i dig selv og i din evne til at blive opmærksom på uhensigtsmæssige mønstre og praktisere nye, mere effektive handlemuligheder og tankemønstre. Denne evne til at tænke og opføre dig mere effektivt har ofterst positiv indflydelse på dine fremtidige relationer, dit arbejde, dit helbred og endda din økonomi. 

Hvis du er ligesom de fleste af de personer, jeg har arbejdet med, så har du sandsynligvis allerede investeret meget tid, energi og penge i din uddannelse, din karriere, dit hjem og din fysiske sundhed. 

Gennem erfaring fra mit arbejde med andre og igennem arbejde med mig selv, så ved jeg, at investering i terapi er en investering i dig selv og dit liv, som vil afspejle sig i din generelle trivsel og succes i livet.