Kort om Intensiv dynamisk korttidsterapi – ISTDP

af | jan 21, 2019 | Psykoterapi

Hvad er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP?)

ISTDP er en videnskabelig underbygget metode til behandling af forskellige psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger. Herunder f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelser, somatisering, selvværdsproblematikker, problemer i arbejds- og privatliv. Metoden er målrettet fokuseret på at øge din evne til håndtering af dine problemstillinger.

I ISTDP arbejdes der fokuseret med følelser og angst, som de kommer til udtryk kropsligt, samt med de uhensigtsmæssige mønstre som du u/bevidst benytter for at undgå angsten og de undertrykte følelser.

Udviklingen af ISTDP

ISTDP blev udviklet i løbet af 1960’erne til 1990’erne af Habib Davanloo, som er psykiater og psykoanalytiker fra Montreal. Han videooptog klient sessioner. Han så derefter optagelserne i detaljer for at bestemme, så præcist som muligt, hvilke slags interventioner, der var mest effektive til at overvinde modstand imod at opleve smertefulde følelser. Følelser som ofte fører til angst, depression, smerter mv.

Terapiens primære mål er at hjælpe klienten med at overvinde en indre modstand mod at opleve svære følelser, som man har ignoreret eller forkastet, fordi de enten er for skræmmende eller for smertefulde.

Hvorfor hedder metoden Intensiv dynamisk korttidsterapi?

Intensiv fordi metoden har til formål, at hjælpe klienten med at erkende og opleve disse svære følelser i så høj grad, som klienten kan bære.
Korttid da metoden sigter imod at opnå denne erfaring, så hurtigt som muligt.
Dynamisk fordi det indebærer at arbejde med ubevidst indhold og følelser, hvor man får fat om roden på problemet.

Klienten opsøger terapi på grund af enten symptomer eller interpersonelle vanskeligheder. Symptomer er ofte traditionelle psykologiske problemer som angst, stress og depression. De kan dog også omfatter fysiske symptomer, som ikke har en medicinsk identificerbar årsag. Det kan f.eks. være hovedpine, åndenød eller pludselig svaghed i kroppen.

ISTDP som behandlingsmetode

Du kan læse mere om ISTDP som behandlingsmetode på Dansk selskab for ISTDP.

Korttidsdynamisk psykoterapi er omtalt i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression som én af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

Hvis du ønsker at blive klogere på tidligere og aktuel forskning inden for ISTDP, kan du læse mere her.

signatur