#2 Hvordan forgår første møde med en psykolog?

af | jan 12, 2019 | Psykoterapi

Har du aldrig været ved psykolog før? Er du nervøs for, hvad der mon skal ske?

I sidste indlæg skrev jeg om, hvordan du kan vælge en psykolog og tage den første kontakt.

I dette indlæg vil jeg fortælle om, hvordan en første samtale (session) typisk former sig, når du kommer hos mig. Det afhænger selvfølgelig af, hvad du kommer med af problemstilling, da jeg altid vil forsøge at rette samtalen ind efter den enkeltes behov.Der er dog nogle faktorer, som går igen, uanset årsag til at du kommer, og som jeg tror går igen ved mange af mine kolleger.

Når du kommer ved mig, så henter jeg dig i venteværelset og viser dig ind i mit kontor, hvor du vil blive vist hen til den stol, som er tiltænkt dig.

Hvad ved jeg om dig?

Jeg ved ofte meget lidt om dig i starten. Jeg vil derfor ofte begynde samtalen med at fortælle dig om, hvad det er, som jeg ved er grunden til, at vi mødes i dag. Senere i samtalen vil jeg gerne høre fra dig, med dine ord, hvad du har brug for min hjælp til. Men inden da nogle praktiske oplysninger. 

Praktiske informationer

Derefter vil jeg fortælle om rammerne for vores møde. Det indebærer bl.a. hvor lang tid en session varer, regler for afbud / udeblivelser, tavshedspligt og oplysningspligt samt afbud ved sygdom. Dette er generelle og praktiske oplysningen. For at dygtiggøre mig optager jeg nogen gange samtalerne på video, men kun med dit samtykke. Jeg videooptager for at dygtiggøre mig. Det giver mig mulighed at se vores samtale igennem igen og vurdere hvilke justeringer, som jeg skal overveje.

Hvad har du brug for min hjælp til?

Efter de praktiske informationer, så vil jeg gerne høre fra dig, hvad det er, som du har brug for min hjælp til. Det er vigtigt, at vi bruger noget tid på at indkredse en problemstilling, så vi kan arbejde målrettet og fokuseret.

Nogen gange kan det være svært at sætte ord på, hvad det er, som du har brug for. Du kan bare mærke, at du ikke har det godt. Ingen grund til bekymring. Det er bl.a. dét, som jeg er her for at hjælpe dig med. Vi bruger den tid, som det tager.

Din aktuelle situation og baggrund

Ofte ønsker jeg flere informationer om din aktuelle situation og din baggrund. Dette for at jeg kan danne mig et overblik over de vanskeligheder, som du ønsker min hjælp til og evt. også for at kunne sige noget om varigheden af behandlingen.

Forventningsafstemning

Jeg spørger ofte ind til, hvad du forventer at få ud af behandlingen, hvis du har gjort dig tanker om det? Hvor ønsker du at se dig selv ved endt behandling? Hvad er det, som du gerne vil kunne, som du ikke kan nu? Sammen skal vi vurdere om det er realistiske mål med den tid, som vi har til rådighed eller om vi skal justere lidt?

Det var lidt generelt omkring hvordan en første samtale forgår hos mig og hvad jeg vil fortælle dig om samt spørge ind til. Skal vi ikke lige kigge kort på, hvad du evt. kan gøre til første samtale.

Det her kan du gøre til første (og fremtidige) samtale

  • Allervigtigst er at du møder op til vores aftale. Jeg ved, at det måske er fjollet for nogen, at jeg skriver det her, men der er andre, som har svært ved at tage det første skridt. Men det er en forudsætning for, at jeg kan hjælpe dig. Det gælder også ved fremtidige mødet. Jo mere stabilt fremmøde, des bedre kan jeg hjælpe dig.
  • Vær åben og ærlig. Jeg sidder her ikke for at dømme dig men for at hjælpe dig. Jeg er ikke tankelæser, så jeg har brug for, at du hjælper mig til at lære dig bedre at kende gennem din ærlighed og åbenhed.
  • Hvis du ønsker online behandling er det vigtigt, at du sikre dig en stabil internetforbindelse og at du sidder i et rum, hvor du ikke bliver forstyrret og hvor du er alene. Sid eventuelt ved et bord.

Jeg håber, at disse informationer har været brugbare og at første møde med en psykolog er mere forudsigelig.

– pas godt på dig selv  –

signatur