Top 10 pointer om angst

af | dec 28, 2018 | Angst

Når du kommer til mig og ønsker behandling for angst, så ønsker jeg, at du skal vide nedenstående om angst.

Top 10 pointer om angst, som jeg ønsker, at du skal vide ved opstart af behandling

Når man søger behandling for angst, så er man ofte så påvirket af angst, at man har svært ved at tænke klart og kan have svært ved at skelne imellem , hvad der er angst og hvad der er reelt. Det er en af angstens centrale mekanismer. Så lad mig prøve at hjælpe dig med at skelne.

  1. Du har panikangst og fobier. Du har ikke et nervøs sammenbrud og du er / bliver ikke skør.
  2. Panikangst vil ikke skade dig, selvom angsten er meget ubehagelig at opleve.
  3. Panikangst er afgrænset. Det vil ikke fortsætte for evigt. Det værste ebber ud i løbet af kort tid. Prøv at tage tid på det. Det opleves længere end det rent faktisk er.
  4. Når du har panikangst, så vil du ikke handle på de tanker, som måske opfordre dig til at gøre noget uoverlagt, som du er bange for at gøre.
  5. Du er bange for følelserne og fornemmelserne inde i dig! Ikke det ydre objekt eller den situation, som du er i.
  6. Vær realistisk! I starten hvor du arbejder med angst, og eksponering herfor, er det måske ikke realistisk for dig at føle dig godt tilpas. Så lad være med at opgive at eksponerer dig for angst, når du ikke opnår at føle dig tilpas. At arbejde med angst kan være ubehageligt, men ubehaget bliver mindre, hvis du holder ud og fortsætter.
  7. Undgåelse er DIN værste fjende men ANGSTENS bedste ven. På kort sigt oplever du en befrielse / lettelse, når du giver dig selv tilladelse til at undgå en situation, som fremprovokerer angst. MEN på lang sigt er det rigtig dårligt for dig at undgå, for det intensiverer kun angsten for angsten. Du er endnu dårligere stillet bagefter, da angsten har fået lov til at tage magten over dig. Hvis det er sket, så tilgiv dig selv og prøv igen.
  8. Prøv at have medfølelse med dig selv. Det har endnu ikke hjulpet nogen at banke sig selv oven i hovedet og bebrejde sig selv. På denne måde kan angst ses som en måde at rette vrede mod dig selv på. Det bliver du ikke rask af eller får det bedre af.
  9. Når du oplever angst så prøv at blive i nutiden. Forsøg om du kan skelne mellem “Hvad er” og “Hvad nu hvis?”. Hvis du formår dette, så har angst rigtig svære levevilkår, da angst automatisk skaber tanker som ”hvad nu hvis…”. Denne slags tanker kaldes også for katastrofetanker eller bekymringer.
  10. Den sidste pointe er svær og provokerende, – det ved jeg! Men jeg ønsker, at du bliver bevidst om, at selv om det er utilsigtet, og på trods af dine bedste hensigter, så har du på en måde selv bidraget til eskalering af denne angst. Oftest gennem undgåelse og sikkerhedsstrategier (læs mere her). Når du først har lært, hvordan du gør det, så kan du lære, hvordan du ikke skal gøre det og dermed blive mere fri for angst. Det er en af vores (din og min) kerneopgaver i vores samarbejde og i behandlingen af angst. Du er ikke alene og jeg er der for at hjælpe dig..

– Pas på dig selv  – 

signatur