Faglig baggrund

Jeg er 42 år og uddannet Cand.Psych. ved Aalborg Universitet i 2008 og autoriseret ved Psykolognævnet i 2013. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening i 2019 og er certificeret ISTDP terapeut. Aktuelt uddanner jeg mig inden for den gren af mindfulness, der hedder Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Derudover uddanner jeg mig løbende indenfor metoden Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og jeg får løbende supervision af anerkendte (nationale og internationale) supervisorer.

Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog fra voksen psykiatrien i Aalborg og Middelfart. Derudover har jeg tidligere arbejdet i nord Grønland og i privat praksis. Jeg har derfor en lang og bred erfaring med terapi og udredning med unge og voksne, som du kan trække på.

Erhvervserfaring

 • Nov. 2018 – Aktuel: Privatpraktiserende psykolog
 • Okt. 2012 –  Nov. 2018: Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Ambulatorium for angst og tvangssygdomme
 • Okt. 2011 – Aug. 2012: Praksiskandidat i Psykologklinikken Cantadora, Aalborg
 • Okt. 2010 – august 2011: Psykolog i PPR-Nord, Ilulissat, Grønland.
 • Marts 2011 – Juli 2011: Tilknyttet SPS Ilulissat (specialpædagogisk seminarium).
 • Okt. 2009- okt. 2010: Kolding Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling,  Neuropsykiatrisk Team.
 • Dec. 2008 – okt. 2009: Almenpsykiatrien i Middelfart, Distriktspsykiatrisk Center (DPC) og Distriktspsykiatrisk Team (DPT).
 • 2006 – 2008: Vikar ved Aalborg kommunes Center for Autisme og Sindslidelser

Faglig og personlig udvikling

 • 2020 – aktuel : Fast Individuel supervision i metoden ISTDP ved Dr. Patricia Coughlin
 • 2012 – aktuel: Ruthellen Josselson. Baltimore, MD,USA. Psykolog i privat praksis og professor i klinisk psykologi ved The Fielding Graduate University. Co-director ved Yalom Instituttet. Dynamisk, narrativ og eksistentiel psykoterapi over Skype og IRL. (Personlig udviklingsarbejde)
 • 2011 – 2012: MD Irvin D. Yalom, Stanford university, Palo Alto, CA, USA. Interpersonel og eksistentiel psykoterapi over Skype og IRL. (40 timers personlig udviklingsarbejde)
 • 2012: MD David Spiegel, Psykiatrisk fakultet, Stanford Universitet, Palo Alto, CA, USA.

   

   

  Uddannelse

  • 2019 marts – aktuel: Ugentlig Mindfulnesspraksis og oplæg v/ Jon Kabat-Zinn
  • 2019 – 2020: Ugentlig online Mindfulnessforløb v/East Coast Mindfulness, New England, USA
  • 2019: Godkendt specialist i psykoterapi, voksne, af Dansk Psykolog Forening.
  • 2019 – : Mindfulness ToolsTM, a 5-Day Intensive version of the 8-Week Mindfulness-Based Stress Reduction Program at the Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.
  • 2018 – 2019 (1 år): Ugentlig online Mindfulnessforløb v/ Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, Boston
  • 2016 –  2018: 3-årig uddannelse i ISTDP v/ psykolog Bjarne Thannel og psykiater Allan Abbass (Dalhousie universitet, Canada).
  • 2016-2017: 5 dages praksisnær workshop i Acceptance and Commitment Therapy v/ Max H. Bøhling
  • 2015: Grunduddannelse ISTDP v/ psykolog Bjarne Thannel
  • 2013 – 2014: 1-årig Mentaliseringsbaseret terapiuddannelse, Psykiatrien Region Nordjylland
  • 2013: Autoriseret ved Psykolognævnet. Aut.nr.: 2013273
  • 2006 – 2008: Kandidat i psykologi, Aalborg Universitet
  • 2003 – 2006: Bachelor i psykologi, Aalborg Universitet

  Uddrag af Kursusaktiviteter

  • 2020: 6th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass
  • 2019: 5 dages intensiv Mindfulness Tools (baseret på MBSR), svarende til 8-ugers kurset. Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, Norwood, Boston
  • 2018: 4th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass
  • 2018: Kognitiv adfærdsterapi (CBT-I) for voksne med søvnbesvær (Insomia)
  • 2018: Assessment – systematisk klinisk udredning og vurdering – del III
  • 2018: Supervision af andre faggrupper
  • 2017: 3th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass
  • 2017: Naturlig og kompliceret sorgreaktioner ved tab hos voksne
  • 2016:Forskning og formidling v/ Claus Haugaard
  • 2016:Etik og lovgivning v/Jytte Gandløse
  • 2016: Psykofarmakologi for psykologer v/ Birger Guldbæk
  • 2016: 2th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass.
  • 2016: Neuroaffektiv personlighedsudvikling v/ Marianne Bentzen
  • 2015: Psykoterapeutisk behandling v/ Claus Haugaard Jacobsen
  • 2014:Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v/ Mickey Kongerslev og Sune B. Hansen
  • 2014:Differentialdiagnostik DP
  • 2013: Autismespektrumforstyrrelser v / Kirsten Callesen
  • 2013: SCID-II v/ Henning Jordet
  • 2013: Psykodynamisk behandling af angstlidelser v/ Barbara Milrod
  • 2012: Aceptance and Commitment Therapy v/ Camilla Grønlund
  • 2012: Angst og depression v/ Krista N. Straarup
  • 2011:Tværkulturel psykologi v/ Peter Berliner
  • 2011: Spædbørnsterapi v/ Conni Gregersen
  • 2010: Grundkursus i Rorschach, børn og unge v/ Kim Gabriel