Faglig baggrund

Jeg er 41 år og uddannet Cand.Psych. ved Aalborg Universitet i 2008 og autoriseret ved Psykolognævnet i 2013. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening i 2019 og er certificeret ISTDP terapeut. Aktuelt er jeg under uddannelse til at blive certificeret MBSR terapeut og underviser.

Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog fra voksen psykiatrien i Aalborg og Middelfart. Derudover har jeg tidligere arbejdet i nord Grønland og i privat praksis. Jeg har derfor en lang og bred erfaring med terapi og udredning med unge og voksne, som du kan trække på.

Erhvervserfaring

 • Nov. 2018 – Aktuel: Privatpraktiserende psykolog
 • Okt. 2012 –  Nov. 2018: Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Ambulatorium for angst og tvangssygdomme
 • Okt. 2011 – Aug. 2012: Praksiskandidat i Psykologklinikken Cantadora, Aalborg
 • Okt. 2010 – august 2011: Psykolog i PPR-Nord, Ilulissat, Grønland.
 • Marts 2011 – Juli 2011: Tilknyttet SPS Ilulissat (specialpædagogisk seminarium).
 • Okt. 2009- okt. 2010: Kolding Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling,  Neuropsykiatrisk Team.
 • Dec. 2008 – okt. 2009: Almenpsykiatrien i Middelfart, Distriktspsykiatrisk Center (DPC) og Distriktspsykiatrisk Team (DPT).
 • 2006 – 2008: Vikar ved Aalborg kommunes Center for Autisme og Sindslidelser.

Uddannelse

 • 2019: Mindfulnespraksis og oplæg v/ Jon Kabat-Zinn
 • 2019 – aktuel: Ugentlig online Mindfulnessforløb v/East Coast Mindfulness, New England, USA
 • 2019: Godkendt specialist i psykoterapi, voksne, af Dansk Psykolog Forening.
 • 2019 – : Uddannelse til certificeret MBSR terapeut og underviser ved Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, Norwood, Boston
 • 2018 – 2019 (1 år): Ugentlig online Mindfulnessforløb v/ Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, Boston
 • 2016 –  2018: 3-årig uddannelse i ISTDP v/ psykolog Bjarne Thannel og psykiater Allan Abbass (Dalhousie universitet, Canada).
 • 2016-2017: 5 dages praksisnær workshop i Acceptance and Commitment Therapy v/ Max H. Bøhling
 • 2015: Grunduddannelse ISTDP v/ psykolog Bjarne Thannel
 • 2013 – 2014: 1-årig Mentaliseringsbaseret terapiuddannelse, Psykiatrien Region Nordjylland
 • 2013: Autoriseret ved Psykolognævnet. Aut.nr.: 2013273
 • 2006 – 2008: Kandidat i psykologi, Aalborg Universitet
 • 2003 – 2006: Bachelor i psykologi, Aalborg Universitet

Faglig og personlig udvikling

 • 2012 – : Ruthellen Josselson. Baltimore, MD,USA. Psykolog i privat praksis og professor i klinisk psykologi ved The Fielding Graduate University. Co-director ved Yalom Instituttet. Dynamisk, narrativ og eksistentiel psykoterapi over Skype og IRL. (Personlig udviklingsarbejde)
 • 2011 – 2012: MD Irvin D. Yalom, Stanford university, Palo Alto, CA, USA. Interpersonel og eksistentiel psykoterapi over Skype og IRL. (Personlig udviklingsarbejde)
 • 2012: MD David Spiegel, Psykiatrisk fakultet, Stanford Universitet, Palo Alto, CA, USA.

Uddrag af Kursusaktiviteter

 • 2019: 5 dages intensiv Mindfulness Tools (baseret på MBSR), svarende til 8-ugers kurset. Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, Norwood, Boston
 • 2018: 4th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass
 • 2018: Kognitiv adfærdsterapi (CBT-I) for voksne med søvnbesvær (Insomia)
 • 2018: Assessment – systematisk klinisk udredning og vurdering – del III
 • 2018: Supervision af andre faggrupper
 • 2017: 3th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass
 • 2017: Naturlig og kompliceret sorgreaktioner ved tab hos voksne
 • 2016:Forskning og formidling v/ Claus Haugaard
 • 2016:Etik og lovgivning v/Jytte Gandløse
 • 2016: Psykofarmakologi for psykologer v/ Birger Guldbæk
 • 2016: 2th Immersion ISTDP v/ Allan Abbass.
 • 2016: Neuroaffektiv personlighedsudvikling v/ Marianne Bentzen
 • 2015: Psykoterapeutisk behandling v/ Claus Haugaard Jacobsen
 • 2014:Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v/ Mickey Kongerslev og Sune B. Hansen
 • 2014:Differentialdiagnostik DP
 • 2013: Autismespektrumforstyrrelser v / Kirsten Callesen
 • 2013: SCID-II v/ Henning Jordet
 • 2013: Psykodynamisk behandling af angstlidelser v/ Barbara Milrod
 • 2012: Aceptance and Commitment Therapy v/ Camilla Grønlund
 • 2012: Angst og depression v/ Krista N. Straarup
 • 2011:Tværkulturel psykologi v/ Peter Berliner
 • 2011: Spædbørnsterapi v/ Conni Gregersen
 • 2010: Grundkursus i Rorschach, børn og unge v/ Kim Gabriel