Asperger syndrom: styrker og udfordringer

af | apr 2, 2019 | Asperger syndrom

Om du har Asperger syndrom eller har mistanke om, at du er et sted på autismespektrum skalaen, så er der mange grunde til, hvorfor du er ok, som du er! Derfor har jeg skrevet dette indlæg. Jeg vil her nævne 10 styrker og 10 potentielle udfordringer, som personer med en Asperger profil kan have og kan møde

Når du får diagnosen Asperger syndrom eller har mistanke herom

Du kan opleve dig anderledes fra andre og de kan også opfatte dig som anderledes. Det betyder ikke, at du er forkert eller at der er noget galt med dig. Det handler bl.a. om, at der er neurologiske forskelle.

Det er ofte skelsættende at få stillet en diagnose med Asperger syndrom. Det er en anden vinkel, at betragte sig selv fra. Igennem de år hvor jeg har udredt for autismespektrumforstyrrelser hos voksne, møder jeg desværre også klienter som indledningsvis syntes, at det er ensbetydende med, at der er noget galt med dem eller at de er forkerte. Andre har reelle bekymringer om, hvordan de skal klare sig igennem livet. Rigtig mange har allerede fået knubs på vejen. De fleste finder dog alligevel en lettelse i, at der er en diagnose og et navn for dét, som de igennem et helt liv har oplevet adskiller dem fra mange andre.

Få større forståelse for dig selv og fra andre

Udover at udrede for Asperger syndrom, er det også min opgave at hjælpe folk henimod en større forståelse af sig selv. Det kan også være at tale med de pårørende. Samtale om muligheder for støtte fra det offentlige. Strategier til at håndtere udfordringer og passe på dig selv.

Af få stillet en diagnose med Asperger syndrom er ikke noget, som jeg tager let på! Jeg er altid meget grundig i mine udredninger og konsulterer gerne kollegaer for sparring. Det er den tradition, jeg kommer fra i psykiatrien og som jeg bærer videre med mig. Det er en alvorlig diagnose at stille, men som hvis den gives til den rette kan åbne op for flere muligheder og større selvforståelse.

Du er ikke forkert og der er ikke noget galt med dig!

Én af de vigtigste aspekter i at give en tilbagemeldig på en udredning er også at kommunikere til dig, at der ikke er noget “galt” med dig. Din hjerne er wired på en anden måde og verden vil ikke være den samme uden dig! Der er brug for alle slags mennesker og alle slags sind – også dig.

10 styrker som er almindelig for mennesker med Asperger syndrom

 1. Hvis jeg er en Android telefon, så er du en Iphone. Vi kommer med forskellige manualer. Den ene kan være lige så god som den anden. Vores hjerner er indrettet forskelligt og vi kommunikerer måske forskelligt. Du er helt unik.
 2. Du gør verden unik og ser anderledes på ting. Hvis du har set filmen The imitation game, så ved du, at hovedpersonen Alan Turing (som man mener havde AS), knækkede Enigma koden, hvilket var med til at bremse 2. verdenskrig flere år før, det var forventet. Han knækkede koden, hvor ingen anden kunne pga. hans evne til at fordybe sig i detaljer og være vedvarende koncentreret.
 3. Mennesker med Aspergers syndrom har tendens til at tænke på unikke måder og med en ukonventionel logik. Dette gør dig til en spændende problemløser, som kan tilbyde et andet perspektiv eller løsning, som måske ikke tidligere har været overvejet.
 4. Du er meget loyal over dem, som du holder af og de kan være heldige at have en person som dig i deres liv.
 5. Du trives bedst under trygge rammer og struktur. Når du er tryg og har en fast struktur, så kan du fungere godt.
 6. Du er en gave for den rette arbejdsplads pga. din grundighed, loyalitet og evne til fordybelse. Det er vigtigt, at du finder et område som interesserer dig, for hvis det gør og du får lov til at fordybe dig, så vil du trives og leverer et solidt stykke arbejde.
 7. Måske du har set filmen Tempel Grandin eller læst nogle af hendes bøger? En af de ting som slog mig var hendes beskrivelse af, hvordan hun tænker, problemløser og generelt betraget verden. Hun tænker i billeder, – nærmest som om, hun ser en film inde i hovedet. Hun holder store mængder af information i hovedet og kan stykke det sammen, indtil det giver en mening.
 8. Du er fair og søger retfærdighed.
 9. Du er ærlig og siger tingene, som du oplever dem.
 10. Du har lyst til at være i kontakt med andre og du har ofte en unik humor

10 potentielle udfordringer som er almindelig for mennesker med Asperger syndrom at møde

Med hver en styrke kommer der ofte også udfordringer. Sådan er det også med mig og andre som ikke har AS. Ud fra ovenstående 10 styrke punkter, vil jeg prøve at nævne de udfordringer, som potentielt kan komme af disse styrker.

 1. Fordi vi kommer med forskellige “manualer”, så kan der også opstå misforståelser, indtil vi har lært hinandens måde at fungere på.
 2. Pga. af din evne til at fordybe dig i det, som interessere dig, så er der også en risiko for, at du mister kontakten til omverden. Måske du skal notere på en seddel, som du har liggende ved siden af dig, at du skal huske at ringe til et familiemedlem eller en ven i dag.
 3. Når andre ikke kender dig og din måde at problemløse på, så kan de have svært ved at forstå din måde at tænke på.
 4. Din loyalitet er en gave for dem, som har dig kær, men den kan også misbruges i de “forkerte” hænder. Din (nogen gange ukritiske) tro på det bedste i andre, gør dig også sårbar og din tillid kan blive misbrugt. Du har måske oplevet at stole på nogen, som ikke har værdsat din tillid. Det har måske givet dig nogle skrammer.
 5. Når du er udenfor dine trygge rammer og strukturen ikke er forudsigelig, så kan det blive svært for dig at navigere. Dette kan give angst, humørsvingninger eller en trang til at trækker dig / isolerer dig.
 6. Det er centralt, at du erhvervsmæssigt beskæftigere dig med dét, som du brænder for, da din evne til fordybelse her vil stortrives. Det vil den så til gengæld ikke, hvis du oplever, at arbejdsopgaverne er nytteløse eller uinteressante.
 7. Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se, hvordan pkt. 7 kan blive en udfordring.
 8. Nogen gange er verden ikke fair og retfærdig. Du skal her kunne give slip på at forfølge retfærdighed, når det ikke tjener dig godt eller når det ikke er noget, som du kan ændre på elle gøre noget ved.
 9. Din ærlighed kan være en udfordring for det sociale samspil, hvis ikke du har lært at skalere den. Evnen til empati er ofte nedsat hos personer med AS. Selvom du ikke på nogen måde ønsker at såre andre, så kan du blive overrasket, når andre giver udtryk for, at de er blevet såret over det, som du har sagt eller gjort. Eller ikke har sagt og gjort. For en person med AS kan det være en jungle at finde ud af de usagte sociale regler. Nogen har brug for hjælp til at lære at sætte sig i den andens sted. Mange har tildels lært det igennem opvæksten og de erfaringer, som de har gjort sig.
 10. Selv om du har lyst til at være sammen med andre, kan det være svært for dig at gennemskue det sociale kodeks. Det kræve energi af dig. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår det er tid til at lade op. Din opgave er, at finde en balance imellem at være social og hvornår det er ok, at du trækker dig.

At få øjnene op for dine styrker og udfordringer er en stor hjælp til dig. Dette så du bedre kan navigere i hverdagen og trække på dine styrker. Det gør også, at du kan blive mere opmærksom på, hvordan du kan passe på dig selv.

Du kan også få hjælp

Når jeg giver tilbagemelding på udredning for Asperger syndrom, så er styrker og udfordringer ofte en drøftelse, som jeg har med klienten. Hvis der er brug for det, så tilbyder jeg også et afgrænset samtaleforløb, hvor jeg kan hjælpe dig til at blive mere opmærksom på hvilke styrker og udfordringer, som er karakteristiske for dig.

Jeg har efterhånden mødt mange, som har fået diagnosen AS, som også har været hårdt ramt af angst eller depression. Dette bliver ofte afhjulpet noget ved at få skærpet opmærksomheden på dine styrker og udfordringer, samt at du får redskaber til at håndtere angst samt de  vanskeligheder, som udfordre dig og  hvordan du bedst passer på dig selv.

-pas godt på dig selv-

signatur