Samtalebehandling til dig med Asperger syndrom

af | apr 26, 2019 | Asperger syndrom, Psykoterapi

Kan du have gavn af samtalebehandling?

Unge og voksne med Asperger syndrom kan have god gavn af samtalebehandling. Det er vigtigt, at du opsøger en behandler, som har omfattende viden om og forståelse for, hvad det vil sige at have Asperger syndrom. Blandt andet viden om din evne til at kommunikerer tanker og følelser, samt indlevelse i hvordan du opfatter sig selv ud fra dét at have Asperger syndrom. Dette også i forhold til dit selvbillede, selvværd og accept af dig selv. Sidstnævnte kan også være et mål i sig selv i samtalebehandling. At blive tydeligere på hvem du er, hvilke kvaliteter du har, hvad du kan og at du er ok, som dén du er, bør være central i behandling og er med til at reducerer angst og stress.

Behandleren skal også have forståelse for, at en person med Asperger syndrom kan have brug for mere tid til, kognitivt, at bearbejde forklaringer. Personen vil også have gavn af en klar, struktureret og systematisk tilgang i terapiforløbet.

Hvad kan du få hjalp til i et samtaleforløb?

Overordnet set søger mange hjælp til at leve et mere tilfredsstillende liv. Du kan få hjælp til det samme, som andre også får hjælp til. Det kan være angst, depression, stress, traumatiske oplevelser, relationer til andre osv.

For ny-diagnosticerede med Asperger syndrom kan samtalebehandling være en hjælp i forhold til at komme nærmere en accept af, hvem du er med de udfordringer, som du har. Identitetsarbejde kalder jeg det. Identitetsarbejde er ofte vigtig i forhold til at lære at håndtere og reducere angst og stress. Derudover til at indgå i sociale relationer på mere tilfredsstillende vis. Du kan få hjælp til at lære at håndtere stress, samt hvordan du kommunikerer mere effektivt og hvordan du kan opfører dig i sociale situationer, så det daglige liv bliver lettere. At tale med en professionel om Asperger syndrom handler ikke kun om diagnose. 

Aspergers syndrom er ikke en lidelse. Hvis du allerede er tilfreds med dit liv, er der ikke en særlig grund til, at du skal søge behandling som voksen. Samtalebehandling er ikke en kur imod Asperger syndrom, men den tilbyder at hjælpe dig med at øge din forståelse af dig selv og dine livsmål. 

Er der andre muligheder for hjælp end samtalebehandling?

Ja, – bestemt! Langt de fleste af de mennesker, som jeg arbejdede med i psykiatrien, som fik diagnosen Asperger syndrom, blev tilbudt et samarbejde med kommunen. Ofte blev der etableret socialpædagogisk støtte, da der kan være praktiske forhold i livet, som du kan have svær ved at overskue på egen hånd. Kommunen kan være en god samarbejdspartner med vigtige støttemuligheder, som er værd at undersøge. At få mere struktur og forudsigelighed i hverdagen er nok for mange til at reducere angst og stress. For andre er et samspil imellem socialpædagogisk støtte og psykoterapi hjælpsomt. Der er ingen medicin, der specifikt behandler Aspergers syndrom.

Jeg håber, at du finder den rette støtte og hjælp for dig.

– Pas godt på dig selv- 

signatur