Udredning for Asperger syndrom hos voksne

af | apr 3, 2019 | Asperger syndrom

Jeg har udredt for henviste patienter for Asperger syndrom hos voksne igennem mange år i mit arbejde ved Ambulatorium for angst og tvangssygdomme i psykiatrien i Aalborg. Den udredningsprocedure jeg her fulgte, viderfører jeg i mit arbejde i dag i privat praksis. I psykiatrien drøftede jeg udredningen med øvrige kollegaer (herunder psykologer og psykiater) på konference. Hvis der var grundlag for en diagnose, så blev diagnosen stillet.

Som psykolog er jeg bl.a. uddannet i psykopatologi. Lovgivningsmæssigt må jeg som psykolog også godt diagnosticere,  men jeg vil gerne tilbyde dig, at jeg drøfter udredningen med en psykiater, hvis der skal stilles en diagnose på papir. Dette, som jeg har nævnt i denne artikel, fordi jeg ikke tager let på diagnosen og gerne vil være grundig. Derudover er der også praktiske aspekter i det. Der kan være samarbejdspartere i det offentlige som udover min vurdering også ønsker en læges.

Jeg har derfor valgt at tilbyde 3 forskellige udredningspakker. Det er her muligt for dig at vælge efter, hvad der er dit behov. Måske du ikke har brug for at få stillet diagnosen, men blot vil have min faglige vurdering på baggrund af en grundig udredning? Det kan også være, at du til erhvervsmæssige eller eget formål gerne vil have udredningen beskrevet i en fyldestgørende rapport? Måske du gerne vil gå hele vejen og at der stilles en diagnose, hvis der er grundlag for det. Her vil jeg så drøfte din sag med en psykiater, som bliver medunderskriver på rapporten.

signatur