Relationen mellem klient og terapeut i psykoterapi

af | mar 26, 2019 | Psykoterapi

En god relation “flytter bjerge”

På 2. semester på psykologistudiet blev jeg introduceret til eksistentiel psykoterapi, som den er udviklet af den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom. Han er optaget af betydningen af relationen mellem klient og terapeut, som én af de mest virksomme elementer i psykoterapi. Da jeg første gang blev præsenteret for Yalom’s arbejde, følte jeg, at jeg var landet på rette hylde. Fokus på en god relation, som én af de bærende elementer i psykoterapi, passede godt ind i min person. Fra en tidlig alder har jeg været nysgerrig på de menneskelige relationer.

Yalom beskriver bl.a. terapien som et mikrokosmos af virkeligheden. At de vanskeligheder klienten oplever i livet og i sine relationer sandsynligvis også udspiller sig i terapirummet. Han mener, at en god relation bl.a. etableres ved et fokus på her-og-nu i terapien. Sammen kan man arbejde med vanskelighederne, som de præsenterer sig her-og-nu i rummet.

Det kan f.eks. være en person som har svært ved at bede om hjælp. Det opleves ofte grænseoverskridende (de første par gange) for vedkommende at sidde i klientstolen, da fokus er på personen og det han / hun har brug for hjælp til. Det er ofte hjælpsomt at drøfte dette. Sætte ord på og “normalisere” de følelser og tanker der opstår i forbindelse hermed.

Jeg har selv været i “den anden stol”

Da jeg for flere år tilbage arbejdede som psykolog i Grønland, blev jeg meget direkte konfronteret med livets eksistentielle grundvilkår. Min interesse for Irvin Yaloms arbejde voksede og jeg ønskede mere dybtgående at forstå, hvordan eksistentiel psykoterapi praktiseres. Især hvordan man arbejder i her-og-nu.  Jeg syntes, at det var svært at læse mig til og jeg valgte derfor at sætte mig selv i “den anden stol” gennem personlig udviklingsarbejdet med Irvin Yalom.

Jeg prøvede her igennem halvandet år på egen krop og sind, hvad der virkede for mig. At sætte mig selv i den anden stol og tage ved lære af denne vej, var det bedste, jeg kunne have gjort for mig selv både fagligt og personligt. Jeg fik her et indgående indblik i, hvordan man som terapeut kan arbejde med relationen og hvordan det var som klient.

Da han var (og er) en aldrende herre var mit forløb med ham tidsbegrænset. Jeg valgte efterfølgende at fortsætte mit personlige udviklingsarbejde og faglige udvikling ved hans kollega Ruthellen Josselson, som er co-director på Yalom Instituttet. Hende ser jeg stadig den dag i dag.

Relationen er vigtigere end metoden

Et fokus på en god og tryg relation mellem terapeut og klient understøttes af forskningen, som peger på, at relationen mellem klient og terapeut er vigtigere end valget af metode. Det er vigtigt, at jeg som din terapeut bl.a. tør spørge dig, hvordan vi har det sammen i dag.

En god grund til dette kan f.eks. være, hvis du kommer til mig for behandling af socialfobi. Det ligge dig meget på sinde, hvad andre tænker om dig. Eller at andre tænker ilde om dig. Som følge heraf trækker du dig eller tør ikke at være åben. Dette vil sandsynligvis også udspille sig i vores møde. Du kan bekymrer dig om, hvad jeg tænker om dig. At jeg ikke vil kunne lide dig, hvis du er hudløs ærlig. At jeg ikke vil gide se dig mere, fordi du tænker, at dine problemer er for små osv. osv. Sindet kan producerer mange antagelser og fejlagtige tolkninger på baggrund af tidligere erfaringer, men som ikke har bund i virkeligheden nu. Netop derfor er det vigtigt, at jeg som din terapeut tør spørge dig, hvordan du og jeg har det.

Udover at være din terapeut så er jeg også et menneske. Det kan være, at jeg, meget imod min vilje og ønske, har sagt noget eller gjort noget, som har gjort dig ked af det eller vred. For at sikre et trygt rum og vores videre samarbejde, så er det vigtigt, at vi kan tale om dette. Det kan også være, at den situation, som du reagerede på med mig kan kaste lys over lignende situationer, hvor du har haft lignende reaktioner.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og fokus på relationen

Et fokus på her-og-nu er også en af grundstenene i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). En specialisering i ISTDP faldt mig derfor naturligt. Hvor jeg i mit arbejde med Yalom og Josselson dygtiggør mig i at arbejde i den terapeutiske relation og i de dynamiske processer, så giver ISTDP mig terapeutiske teknikker og interventioner. Dette har gjort mit arbejde med klienten mere målrettet og struktureret.

Psykoterapi hjælper bedst når både klient og terapeut er engageret

Det er efterhånden mange år siden, at mit terapiforløb med Irvin Yalom sluttede. Det personlige arbejde, jeg lavede sammen med ham (og nu med hans kollega) har haft og har fortsat stor indflydelse på mit liv. Metodegrundlaget og referencerammen som de arbejder ud fra er derfor naturligvis også en af de grundsten, som jeg bærer med mig videre i mit arbejde med mine egne klienter. Jeg ved af egen erfaring, hvad psykoterapi kan gøre og hvordan det kan hjælpe – og også hvad der ikke har været hjælpsomt. Jeg tror derfor fuld og fast på, at jeg også kan hjælpe de klienter, som opsøger mig og som jeg har i behandling.

Udover vigtigheden af en god terapeutisk relation som indikator for udbytte af psykoterapi, så peger forskning også på andre faktorer som bl.a. psykologens faglige dygtiggørelse, nærvær og empati  samt klientens engagement og åbenhed. Det vil altså sige, at vi sammen skaber dét, der er virksomt i terapien. Udover at vi hver i sær har et ansvar (læs her og her), så er det samarbejdet mellem dig og mig, der bærer frugt – relationen mellem klient og terapeut.

– Pas godt på dig selv –

signatur