Hjælp og støtte til dig som oplever ensomhed

af | apr 19, 2019 | Angst, Stress

En følelse af ensomhed kan ramme alle mennesker på alle tidspunkter af livet.

I dette indlæg vil jeg kort beskrive ensomhed og derefter give dig konkrete forslag til hjælp- og støttemuligheder. Du er ikke alene, – og der er hjælp at få, hvis du har brug for det.

Typer af ensomhed

Ensomhed kan opleves både på godt og ondt. Peter Elsass opdeler ensomhed i den “gode” ensomhed og den “onde” ensomhed. Den “gode” ensomhed defineres som den alenehed, man selv vælger og som opleves meningsfuld og berigende. Den “onde” ensomhed opstår ofte som et tegn til dig og mig om, at vi har brug for mere dybtfølt kontakt med andre mennesker. Måske vi har været uden den i et stykke tid, har haft for travlt eller der har været store omvæltninger i livet. Mange gange kan man også føle sig ensom, selv om man er omgivet af andre. Den “onde” ensomhed bliver en udfordring, når den bliver en ond cirkel, som kan være svær at bryde ud af. Men det er muligt! 

Hvorfor bliver man ensom?

Der er mange grunde til, hvorfor man kan blive ramt af ensomhed. Ofte er det i kølvandet på større livsændringer eller hvis man socialt har  været isoleret over noget tid. Det kan også være, at du er flyttet til en ny by,  er skiftet skole eller har fået nyt job. Måske du pga. sygdom er isoleret i hjemmet eller har mistet kontakten til dit netværk. En del af mine klienter, som søger behandling for invaliderende angst, oplever ensomhed, hvor de føler sig meget alene med deres lidelse. De savner ligesindede. Dem der lider af agorafobi eller socialangst har ofte også et begrænset netværk men et stort ønske om mere kontakt til andre. 

Mange oplever ensomhed efter at have mistet deres partner, eller hvis de mangler en dyb kontakt til en romantisk partner. Jeg har mødt flere unge som savner tillidsfulde venskaber, hvor de kan dele dét, som er virkeligt svært og ikke kun det sjove.

Du kan få hjælp til at bryde med ensomhed

Ensomhed er ikke en sygdom og skal ikke behandles som sådan. Men hvis ensomheden er blevet til en ond cirkel, som er svær at bryde og du ikke kan overskride grænsen og opsøge social kontakt, så kan du få hjælp. I sådanne situationer vil det for mange være gavnligt med psykologhjælp til at undersøge og forstå, hvad det er for forhindringer, som ligger i vejen for, at du kan bryde med ensomheden. 

Ensomhed rammer ikke kun unge og ældre. Det kan også ramme, når man er midt i livet. I den nedenstående har jeg forsøgt at linke til forskellige foreninger, som på hver deres måde er gået ind i kampen om at bekæmpe ensomhed i Danmark. Der er forslag til aktiviteter med ligesindede eller artikler med konkrete forslag til, hvordan du kan bryde med ensomheden. Derudover hvor du kan henvende dig for hjælp og støtte.

Foreninger hvor du kan søge mere viden om ensomhed, aktiviteter og forslag til at bekæmpe ensomhed

Til alle som bor i Vejle kommune

Til dig som er bosiddende i Vejle, så har Vejle kommune lavet en social vejviser over deres tilbud. Hvis ensomheden trykker, så kan det være, at der her er et tilbud til dig, som kan være interessant og som kan være en mulighed for at komme ud og møde andre. 

For den unge

Mindhelper kommer her bl.a. med 11 råd til den unge, som oplever ensomhed. Mindhelper er et online forum, der guider unge gennem hårde tider og som er blevet til gennem samarbejde mellem professionelle og unge brugere af siden.

Ventilen: er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Man møder her andre ligesindede. Hvis du bor i Vejle, kan du besøge Ventilen i Vejle.

Plexus er også et værested for ensomme unge. De hører hjemme i større byer i Danmark.

Headspace:er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år.

For senioren

Ældre sagen har gjort kampen mod ensomhed til én af deres mærkesager. De har mange tiltag for senioren, som kan være værd at undersøge.

Seniorhåndbogen skriver om forskellige muligheder for at bryde med ensomheden eller mindske den.

For alle

Psykiatrifonden har i deres mentale motionscenter skrevet mange gode artikler omkring ensomhed. De har også lavet videoer. De tilbyder desuden en række øvelser, som kan hjælpe dig til at bryde ensomheden.

Mary Fonden: tilbyder et par artikler om ensomhed og støttetiltag, som kan være interessante for dig.

Folkebevægelse mod ensomhed: går til kamp mod ensomhed og arrangerer bl.a. fælles spisning rundt om i landet.

KFUM’s sociale arbejde har bl.a etableret sociale cafeer og væresteder. Alle som ikke har socialt netværk eller støtte er velkommen til en snak eller et måltid mad.

Hvis du har brug for hjælp til at bryde ud af ensomhed, så hører jeg gerne fra dig. Der er hjælp at få og du er ikke alene.

-Pas godt på dig selv –

signatur